CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI - SỬA CHỮA - BÁN PHỤ KIỆN BƠM HÚT CHÂN KHÔNG ĐA DẠNG NHẤT THỊ TRƯỜNG VN

Đại diện độc quyền bơm hút chân không hãng: Becker,Wonchang, Busch,Vacutronic, tại VN

Hotline:  0904 643 816
TEL: 0437 918 112
 Kinh Doanh 1: 0904 643 816 
 Kinh Doanh 2: 0985 326 684
info@hctechco.com 
Kỹ Thuật: 0987 280 794

Áp suất chân không

Chân không, theo lý thuyết cổ điển là trạng thái không gian không chứa vật chất. Vì vậy, vùng không gian này có thể tích khác không nhưng khối lượng và năng lượng đều bằng không. Điều đó có nghĩa là áp suất tuyệt đối trong vùng không gian này cũng bằng không. Chân không như thế được gọi là chân không tuyệt đối.

Môi trường chân không được đo bằng đồng hồ đo áp suất chân không.

 

 

Phụ kiện bơm hút chân không

Tuy nhiên, trong thực tế không thể tồn tại vùng chân không tuyệt đối như vậy được. Khoa học vật lý lý thuyết cũng đã chứng minh rằng không tồn tại vùng chân không này do vi phạm các nguyên lý của vật lý vi mô về thăng giáng lượng tử. Còn về mặt kỹ thuật, người ta định nghĩa chân không là vùng không gian có mật độ vật chất thấp hơn so với mật độ vật chất trong không khí, hay nói cách khác, đó là vùng không gian có áp suất tuyệt đối thấp hơn áp suất khí quyển tiêu chuẩn (p<pa¬).< span="">

Để tiện cho việc nghiên cứu, người ta tạm phân chia chân không thành 4 loại:

- Chân không thấp ( p > 100 Pa)

- Chân không trung bình (100 Pa > p > 0,1 Pa)

- Chân không sâu (0,1 Pa > p > 10-5 Pa)

- Chân không rất sâu ( p < 10-5 Pa).

Ngày nay, với những công nghệ hiện đại, người ta dễ dàng chế tạo ra những loại máy bơm hút chân không với độ chân không từ trung bình đến rất sâu. Và các dụng cụ lưu trữ được môi trường áp suất chân không rất sâu.