Sử dụng bơm chân không và khí nén trong ngành công nghiệp đường