Quy Trình Sản Xuất Nhựa PVC, Vai Trò Của Bơm Hút Chân Không