Những ứng dụng cơ bản của bơm hút chân không trong ngành công nghiệp oto