Công Thức Tính Thể Tích Hình Cầu Và Diện Tích Hình Cầu

Hình cầu là một dạng hình học phổ biến nhưng không phải ai cũng biết công thức tính thể tích hình cầu, diện tích xung quanh và bề mặt. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để tính toán một cách nhanh chóng và chính xác những yếu tố của hình cầu.

1. Cách tính thể tích hình cầu

Hình cầu là một khối bao gồm toàn bộ không gian từ mặt đến tâm. Vì vậy thể tích hình cầu là toàn bộ phần không gian ở phía trong của mặt cầu.

Để tính thể tích hình cầu ta áp dụng công thức:

                         V = (4 π r3)/3 = πd3/6

Trong đó:

V là thể tích khối cầu (đơn vị m3)

π là số pi, có giá trị xấp xỉ 3,14

r là bán kính khối cầu

d là đường kính của hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu

Mô tả công thức tính thể tích của hình cầu

Ví dụ 1: cho hình tròn có đường kính 8cm quay xung quanh đường tròn của nó. Tính thể tích khối tròn xoay được sinh ra.

Theo đề bài ta có đường kính bằng 8cm; Bán kính r = 8/2 = 4cm

Áp dụng công thức tính thể tích hình cầu

= 4πr3/3 = 4 x 3,14 x 43/3 = 268 (cm3)

Vậy thể tích khối tròn được sinh ra là 268 (cm3)

Ví dụ 2: Tính thể tích hình cầu có đường kính d = 10cm.

Áp dụng công thức V = πd3/6 = 3,14 x 103/6 =  523.333 (cm3)

Vậy thể tích hình cầu có đường kính d = 10cm là  523.333 (cm3).

>> Có thể bạn quan tâm: Diện tích xung quanh hình trụ

2. Công thức tính diện tích hình cầu

Diện tích hình cầu được xác định bằng 4 lần số pi nhân với bình phương bán kính.

Công thức:

                                S = 4πr2 = πd2

Trong đó:

S là diện tích hình cầu

π là số pi, có giá trị xấp xỉ 3,14

r là bán kính hình cầu

d là đường kính của hình cầu

Công thức tính diện tích hình cầu

Công thức tính diện tích hình cầu

Ví dụ 1: Cho 1 hình cầu có bán kính 10cm, tính diện tích bề mặt hình cầu này.

Áp dụng công thức tính diện tích hình cầu ta có:  

S =  4πr2= 4 x 3,14 x 102 = 1256 cm2

Vậy diện tích của bề mặt hình cầu là 1256 (cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích hình cầu có đường kính 5cm

Áp dụng công thức  S = πd2 = 3,14 x 52 = 78,5 cm2

Vậy diện tích hình cầu là 78,5 cm2

Tính diện tích và thể tích hình cầu

Hy vọng sau khi xem hết bài viết bạn đã biết cách tính thể tích hình cầu. Bạn có thể truy cập Hctechco.com để bổ sung thêm nhiều thông tin bổ ích. Xin cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm:

BÌNH LUẬN FACEBOOK

Trả lời

0904 643 816