Lựa chọn máy Bơm Hút Chân Không

Lựa chọn máy Bơm Hút Chân Không
Lựa chọn máy Bơm Hút Chân Không

Để đánh giá về hiệu suất làm việc của một máy bơm hút chân không người ta thường xét về hai thông số kỹ thuật là “áp suất cuối cùng” và “lưu lượng hút” của chúng. Áp lực cuối cùng là áp suất tối thiểu, hay gọi tắt là Max. Có thể tạo được môi trường chân không bằng cách sử dụng một máy bơm chân không hay một hệ thống bơm hút chân không để hút cho một thể tích kín. Tốc độ Bơm có nghĩa là độ lớn của dòng chảy ở đầu khí vào của máy bơm trên một đơn vị thời gian, thường được chỉ định bởi L/phút. Tốc độ bơm sẽ ảnh hưởng đến thời gian cần thiết cho hệ thống chân không để đạt được áp suất chân không mong muốn.

Máy bơm chân không có thể được chia thành 4 loại theo áp suất cuối cùng của nó:

Chân không thấp (p>100Pa) Trong lĩnh vực sản xuất.
Chân không trung bình (100Pa>p>0.1Pa) Trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.
Chân không cao (0.1Pa>p>10−5Pa) Trong lĩnh vực nghiên cứu, phòng thí nghiệm.
Chân không siêu cao (p<10−5Pa) Trong lĩnh vực nghiên cứu, phòng thí nghiệm.
Để nâng cao hiệu suất làm việc (áp suất cuối cùng và lưu lượng hút) của bơm hút chân không, chúng ta có thể lắp thêm loại bơm hút chân không Boosters.

Cụ thể: Tốc độ hút của hệ thống bơm chân không có thể tăng 2 – 4 lần; áp suất cũng được cải thiện đáng kể.

Hệ thống bơm hút chân không 2 tâng Boosters

BÌNH LUẬN FACEBOOK

Trả lời

0904 643 816