Công Thức Tính Diện Tích Hình Tròn Và Chu Vi Hình Tròn

Hình tròn xuất hiện trong rất nhiều đồ vật xung quanh chúng ta. Vậy công thức tính diện tích hình tròn là gì? Mời bạn cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Hình tròn là một vùng mặt phẳng bị giới hạn bởi 1 đường tròn. Tâm, bán kính của hình tròn cũng chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh hình tròn đó.

Diện tích của hình tròn chính là phần diện tích nằm phía trong đường tròn. Diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính nhân với Pi.

Để tính diện tích hình tròn ta áp dụng công thức sau:

Công thức 1: Tính diện tích hình tròn bằng bán kính

S = r2 x 3,14

Công thức 2: Tính diện tích hình tròn bằng đường kính

S = d2/4 x 3,14

Trong đó:

S: là diện tích hình tròn

r: là bán kính hình tròn

d: đường kính hình tròn

3,14: là hằng số Pi

Công thức tính diện tích hình tròn ra sao?

>> Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

2. Cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay còn gọi đường tròn là vòng tròn bao quanh hình tròn. Được xác định theo công thức:

C = 2r x 3,14

hoặc: C = d x 3.14

Trong đó:

C: là chu vi hình tròn

r: là bán kính hình tròn

d: là đường kính hình tròn

3,14: là hằng số Pi

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn

3. Cách tính đường kính của hình tròn

Đường kính của hình tròn (d) là đoạn thẳng đi qua tâm và cắt đường tròn tại 2 điểm.

(1)- Tính đường kính hình tròn khi biết chu vi

Đường kính hình tròn bằng đường kính chia số Pi.

d = C/ 3,14

Trong đó:

d: là đường kính hình tròn

C: là chu vi hình tròn

3,14: là hằng số Pi.

(2)- Tính đường kính hình tròn khi biết bán kính hình tròn

Đường kính hình tròn bằng hai lần bán kính.

d = r x 2

Trong đó:

d: là đường kính hình tròn

r: là bán kính hình tròn

(3)- Tính đường kính khi biết diện tích hình tròn

d = 2 x (√S : √ π)

Trong đó:

d: là đường kính hình tròn

C: là chu vi hình tròn

3,14: là hằng số Pi.

Công thức tính đường kính hình tròn

Công thức tính đường kính hình tròn

>> Xem thêm: Diện tích xung quanh hình trụ

4. Một số ví dụ về diện tích và chu vi hình tròn

Ví dụ 1:  Tính diện tích hình tròn, khi biết chu vi bằng 25cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn ta có:  C = d x 3,14 = 2r x 3,14 => r = C/(2 x 3,14) ⇔ r = 25/ (2 x 3,14) = 3,98 (cm)

Diện tích hình tròn là: S = 3,14 x .r2 = 3.14 x 3,98 = 12,4927 (cm2 )

Vậy diện tích hình tròn là 12,4927 (cm2 )

Ví dụ 2: Cho hình tròn C có đường kính d = 32 cm. Hãy tính S(diện tích) hình tròn C?

Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn ta có: S = d2/4 x 3,14 = 322/4 x 3.14 = 803,84 (cm2 )

Vậy diện tích hình tròn là 803,84 (cm2 )

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn C biết diện tích của nó bằng 32 (cm2 )

Áp dụng công thức ở trên ta có:

S = r2 x 3,14 => r =  căn bậc 2 (s/ 3,14) = 3.19 (cm)

Chu vi hình tròn là:

C = D x 3,14 = 2 x r x 3,14 = 2 x 3,19 = 6,38 (cm)

Vậy chu vi hình tròn là: 6,38 (cm)

Chu vi và diện tích hình tròn có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Bài viết cung cấp công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn. Hy vọng bài viết của HCTECH có thể giúp ích cho bạn trong thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm: Cách thể tích hình cầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK

Trả lời

0904 643 816